Oferta

W ramach obsługi nieruchomości proponujemy Państwu:

Obsługę finansowo-księgową:

 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną sporządzanie stosownych sprawozdań finansowych dokonywanie płatności na rzecz usługodawców windykacja należności

Obsługę techniczną nieruchomości

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości i książki obiektu budowlanego wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych i nadzór nad ich pracą.

Obsługę prawną Wspólnoty

 • opracowywanie uchwał, regulaminów i innych aktów związanych z funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i sądami.

 • Administrowanie nieruchomością:

  • przejęcie nieruchomości w zarządzanie,
  • zmniejszanie kosztów ponoszonych przez Właścicieli lokali przy utrzymaniu lub zwiększeniu jakości świadczonych usług,

  • organizowanie, kontrola  i nadzór nad utrzymaniem nieruchomości w czystości oraz  należytym stanie technicznym i estetycznym organizowanie i nadzór nad dokonywaniem drobnych napraw i konserwacji, bieżących remontów oraz przeglądów związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości,

  • przygotowywanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • zapewnienie i kontrola prawidłowości wykonywania usług przez firmy świadczące usługi na rzecz nieruchomości opracowywanie planów gospodarczych nieruchomości i bieżące monitorowanie  wykonania prac,

  • zbieranie ofert na świadczenie usług na rzecz nieruchomości i negocjowanie warunków umów.

Co nas wyróżnia:

 • elastyczność i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych
 • fachowa i rzetelna obsługa
 • wysoka kultura osobista pracowników firmy
 • atrakcyjne ceny oferowanych usług